Overige risicovoet
 

Hieronder valt de reumatische en oncologische voetzorg.

 

De tegemoetkoming hiervan is afhankelijk van uw polis en het soort reuma. 

 

Voor de overige voetzorg die niet onder de basisverzekering valt, ontvangt u in 2022 een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Wij verwijzen u naar uw polis.